Şiirin Dünyasına Nasıl Girilir?

Genç Okur - Şiir Dersleri

Ali Sözer / Şiir Dersleri

 

Şiirin kendine has bir dünyası vardır. O dünyaya girmeden şiirin tadına varamazsınız, rengârenk hayallerine dalamazsınız.

Şiir bir kelimeler dünyasıdır. Kelimelerle oluşturulan ses, mana ve hayal âlemidir. Yani hem kelimeleri seçeceksiniz, hem bunlardan çok güzel görünümlü bir bütün oluşturacaksınız hem dinleyenlerin kulağına hoş gelecek sesler ortaya çıkaracaksınız hem de ilk kez duyulmuş gibi taze manaların anlaşılmasını sağlayacaksınız. İşte böyle bir dünya.

Şairler bu dünyayı kurmak için önce kalıplar yapmışlar. Sonra bu kalıpları doldurmak için kelimeler seçmiş; bu kelimeleri seslerine, manalarına göre çok titiz bir şekilde yan yana getirmişler. Ne fazla ne de eksik…

Kalıplar, aruz yahut heceli olmak üzere ikiye ayrılmış önceleri. Sonra da kaside, gazel, rubai, mesnevi, nefes, ilahi, şarkı, terkib-i bend gibi türlere ayrılmış. Aruz, Arapçada doğmuş ve bütün müslüman dillerde kullanılmış bir kalıptır. Hece de Türklerin tarih boyunca kullandıkları şiir kalıbıdır.

Yazının devamı Genç Okur’un Aralık 2017 sayısında…