Kur’an’ı Güzel Okuyanların Ülkesi: Mısır

Genç Okur - İslâm Coğrafyası

Tacettin Aslan / İslâm Coğrafyası

 

Kuzeydoğu Afrika’da, Akdeniz’in güney kıyılarında Sudan, Libya ve İsrail arasında bulunan Mısır, insanlığın en eski medeniyetlerinden birine ev sahipliği yapmış topraklar üzerine kuruludur. Başkenti Kahire olan ülkede Arapça resmi dil iken, Arapçanın yanında İbranice, İngilizce ve Fransızca yaygın olarak konuşulmaktadır.

 

Mısır ismi nereden geliyor?

Bu soruyu birçoğumuz merak ederiz. Dünyanın büyük bir kısmı bu ülkeyi “Egypt” diye adlandırırken biz neden buraya “Mısır” diyoruz?

Rivayete göre; bugünkü Mısır toprakları Hz. Ömer -radıyallahu anh- zamanında İslâm ile müşerref olunca müslümanlar buraya bir garnizon kurmuşlar. Bu garnizona ‘kahredici garnizon’ anlamına gelen “el-Mısr’ül Kâhire” adını vermişler ve böylece bu topraklar zamanla Mısır olarak anılmaya başlamış.

İngilizcede “Egypt” olarak adlandırılmasının sebebi ise İslamiyet’ten önce burada yaşayan gayrimüslim halka ‘kıpti’ denilmesinden kaynaklanıyor.

 

Tarihi

Mısır insanlık tarihindeki en eski yerleşim yerlerinden biridir. Birçok peygambere ev sahipliği yapmıştır. Tarih öncesi dönemlerde çeşitli hanedanlara mensup firavunlar tarafından yönetilen bugünkü Mısır toprakları, Hz. Ömer’in hilafeti esnasında İslâm ile müşerref olmuştur. Daha sonra Emevîler, Abbasîler, Tolunoğulları, İhşidler, Eyyûbîler ve Memlükler gibi devletler bu topraklarda hüküm sürmüştür. Yavuz Sultan Selim Han’ın Mısır seferiyle bugün İngilizlerin Ortadoğu diye adlandırdığı bölgenin büyük bir kısmıyla beraber Osmanlı topraklarına katılmıştır…

Bu tarihten itibaren İstanbul’dan atanan valilerce yönetilen Mısır, 1799 yılında Napolyon Bonapart’ın Mısır seferiyle kısa bir süre Fransız hâkimiyetine geçti. Mısır, Cezzar Ahmet Paşa’nın Akka Kalesindeki meşhur direnişiyle Fransız bayraklarından arındırıldı.  Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla stratejik önemini bir başka boyuta taşıyan Mısır, 1882 yılında bu kez İngilizlerce işgal edildi.

 

Yazının devamı Genç Okur’un Ocak 2018 sayısında…