Esmâ-i Hüsnâ

Genç Okur - Anlamın Anlamı

Sulhi Ceylan / Anlamın Anlamı

 

  1. Esmâ-i Hüsnâ ne demektir?

Esmâ-i Hüsnâ; en güzel isimler anlamına gelmektedir. Allah’ın bütün isimleri için bu terkip kullanılmaktadır. ‘Esmâ’ ismin çoğulu olup ‘isimler’ anlamına gelir. ‘Hüsnâ’ da ‘en güzel’ anlamındadır.  Allah’ın bütün isimleri gerek manaları, gerek lafızları itibariyle en güzel isimlerdir. Dolayısıyla Esmâ-i Hüsnâ bütün mükemmellikleri içinde barındırır. İnsanlar aciz ve kusurlu iken Allah Teâlâ son derece mükemmel isim ve sıfatlarla nitelenmiştir. Allah Teâlâ’nın bütün isimleri, mükemmelliğe ve güzelliğe delalet etmektedir. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “De ki: “(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O’nundur.” (İsra /110)

 

  1. Neden Esmâ-i Hüsnâ bu kadar önemli?

Bir insan için en büyük şey kendini yaratan ve rızıklandıran Allah Teâlâ’yı tanımaktır. İşte Esmâ-i Hüsnâ da bize Allah Teâlâ’yı tanıtan isimlerdir. Kul, Esmâ-i Hüsnâ’yı bildiği oranda Allah Teâlâ’ya yaklaşır. Biz Esmâ-i Hüsnâ’da sayılan isimlerle Allah Teâlâ’nın niteliklerini öğreniriz. Mesela Rahmân ismiyle O’nun sonsuz rahmet ve merhamet sahibi olduğunu, Adl ismiyle onun kulları arasında ayrım yapmadığını ve son derece adalet sahibi olduğunu, Vedûd ismiyle Allah Teâlâ’nın kullarını çok sevdiğini ve kulları tarafından da çok sevildiğini, Kuddûs isimiyle O’nun her türlü noksanlıklardan ve kusurlardan uzak olduğunu, Alîm ismiyle ilminin her şeyi kuşattığını, bilmediği bir şey olmadığını öğrenmiş oluruz. İşte bu isimler gibi tüm isimler sayesinde biz Allah Teâlâ’yı tanırız.

Yazının devamı Genç Okur’un Ocak 2018 sayısında…