Denizleri Ölçen Bilim Adamı: İbn Mâcid

Genç Okur - Müslüman Bilim Adamları

İbrahim Halil Aslan / Müslüman Bilim Adamları

 

İbn Mâcid, 1435 yılında Arabistan’da doğmuş, 1501’de vefat etmiştir. İlk eğitimini âlim olan babası ve dedesinden almıştır. Denizcilerin arasında geçen çocukluk yıllarından sonra bu alanda çalışmalar yapmaya başlamıştır. Usturlab kullanmada oldukça mahirdir. Kendi geliştirdiği pusulayla yön tayininin daha net yapılmasını sağlamıştır.

 

Denizlere hâkim olmak

Barbaros Hayrettin Paşa “Denizlere hâkim olan cihana hükmeder” sözüyle ticaretin gemilerle yapıldığı çağlardan teknolojinin üst düzeye ulaştığı günümüze kadar tüm zamanları kapsayan bir ilkeyi ortaya koymuştur. Gerek ticaret, gerekse tebliğ amacıyla uzak mesafelere ulaşmayı arzulayan müslüman liderler, bu amaçlarına müslüman bilim adamlarının çalışmaları sayesinde ulaşabilmişlerdir.

Müslüman bilim adamları, matematik ve fizik ilimlerinde çok ileri seviyelere eriştiler. Bu ilimlerdeki birikimlerini kullanarak da astronomi ve coğrafya ilimlerinde otorite haline geldiler. Bu sayede denizcilik alanında üst düzey başarılara ulaştılar, uzun yıllar boyunca deniz yollarını hâkimiyetleri altında tuttular. İşte denizcilik tarihine adını altın harflerle yazdıran müslüman bilim adamlarından biri de Ahmed b. Mâcid’dir.

Yazının devamı Genç Okur’un Aralık 2017 sayısında…