Aynı Fiyat!

Genç Okur - Hazırcevap Adamlar

Sedat Bayraklı / Hazırcevap Adamlar

 

Keçecizade Fuat Paşa merhuma bir gün Rus Çarı, “Canım, şu Girit’i satsanız” der. Fuat Paşa “Hay, hay, satalım efendim” der. Heyecanlanan Rus Çarı “Kaça satarsınız?” diye sorunca Fuat Paşa hemen cevabı yapıştırır: “Aldığımız fiyata!” Girit’i Osmanlıların yirmi seneyi aşkın muhasara ve binlerce şehit pahasına fethettiklerini hatırlayan çar, bu müthiş cevap karşısında susmak zorunda kalmış.

 

Halin Ne Olacak Ey Emir?

Bir toplantıda Hârûn Reşîd, Behlûl Dânâ hazretleri ile buluşmuştu. Hârûn Reşîd, “Çok zamandır seninle görüşmek istiyordum” deyince Behlûl Dânâ, “Ben böyle arzu duymadım” diye cevap verdi. Buna rağmen Hârûn Reşîd kendisinden yine nasihat istedi. “Ne nasihati istiyorsun? Şu saraya bak, bir de kabirlere bak! Bunlardan ibret almayan, nasihat almayan nelerden alır! Hâlin ne olacak, ey müminlerin emiri! Yarın Cenâb-ı Hakkın huzuruna çıkacaksın. Büyük küçük yaptığın her şeyden sual olunacaksın. Bunlara nasıl cevap vereceksin iyi düşün! Bu hesap zamanında aç ve susuz olacaksın, çıplak bulunacaksın. Orada bulunanlar sana bakıp gülecekler. Perişan hâlin orada meydana çıkacak, başka nasihati ne yapacaksın?” dedi.

Diğer hazırcevap hikâyeleri Genç Okur’un Ocak 2018 sayısında…