Allah -celle celâluhû-

Genç Okur - Anlamın Anlamı

Sulhi Ceylan / Anlamın Anlamı

 

  1. Allah Teâlâ’yı bize anlatır mısınız?

Allah; kâinatı yoktan var eden, varlığı kendinden olan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, ibadet edilmeye layık yegâne mabud olan mutlak varlığın özel ismidir. Âlimlerin ortak görüşüne göre “Allah” lafzı hiçbir kelimenin kökünden türememiş olup özel isimdir. Allah Teâlâ birdir. O’nun eşi ve benzeri yoktur. Çünkü Allah Teâlâ’nın dışındaki tüm varlıkların var olması Allah Teâlâ’ya bağlıyken Allah Teâlâ’nın varlığı kendisindendir. Bu yüzden tüm insanlar yaratılmış olmaları sebebiyle Allah Teâlâ’ya muhtaçtırlar.

Allah Teâlâ’nın varlığı son derece açıktır. Zihnen ve kalben kirlenmemiş her insan Allah Teâlâ’nın varlığını ve birliğini kabul eder. Ayrıca tüm mevcudat Allah Teâlâ’nın varlığına delildir.

Allah Teâlâ parçaların toplamından meydana gelmemiştir. O’nun birliğinden kasıt dengi ve benzeri olmayan tek tapınılacak mutlak varlık olmasıdır.

Yazının devamı Genç Okur’un Aralık 2017 sayısında…