Deneysel Tıbbın Öncüsü: Ebû Mervan İbn Zühr

Genç Okur - Müslüman Bilim Adamları

Müslüman Bilim Adamları / İbrahim Halil Aslan

 

Ebû Mervan İbn Zühr, 1094 yılında bugün İspanya topraklarında bulunan İşbiliye’de (Sevilla) doğmuştur. Birçok müslüman bilim adamı gibi ilk eğitimini babasının yanında almıştır. Erken yaşlarda edebiyat, lügat, kıraat, hadis, tefsir ve fıkıh dersleri okumuştur. Altı nesilden beri doktorluk yapan bir ailenin varisi olarak genç yaşta hekimlik üzerine uzmanlaşmaya başlamıştır. Kendisini aynı çağda yaşamış diğer müslüman bilim adamlarından ayıran önemli bir husus, birçok alanda çalışma yapmayıp sadece tıp alanında uzmanlaşmış olmasıdır.

 

Denemeden olmaz!

İbn Zühr’e göre tıptaki en büyük kılavuz deneydir. Bu yüzden tedavi yöntemlerini araştırırken cerrahiyi ve eczacılığı birlikte ele almıştır. Bulduğu tedavi yöntemlerini önce hayvanlarda dener ardından insanlara tavsiye ederdi. Mesela zatürre (pnömoni) hastalığını araştırırken önce ölmüş koyun bedenlerinde araştırma yapmıştır. Buradan elde ettiği bulgular tıp literatüründe halen geçerliliğini korumaktadır.

Yazının devamı Genç Okur’un Kasım 2018 sayısında…