Şiir Nasıl Sevilir?

Genç Okur - Şiir Dersleri

Ali Sözer / Şiir Dersleri

 

Şiirle konuşan, haberleşen, dertleşen hatta kızgınlığını bile şiirle anlatan insanları düşünün. Sadece bununla da kalmayıp ders kitaplarını şiirle yazan alimleri düşünün. Evet, yanlış okumadınız, şiirle ders kitabı. Hem de matematik, fıkıh, gramer kitapları. Ve bu ders kitaplarını ezberleyen öğrenciler. Sonra şiirle yazılan romanları düşünün. Aslında roman değil, fakat günümüzde bu konular roman tarzında anlatılıyor. Ecdadımız ise mesneviler yazardı uzun uzun, bugünkü romanlar gibi. Şiir formundaki eserler bunlar. Bu mesneviler camilerde, tekkelerde, medreselerde, köşklerdeki meclislerde, hatta köylerde bile okunurdu.

Eskiden şiirle konuşan, şiirle anlaşan bir millettik. Ne zaman ki şiir damarlarımız kesildi, alışkanlıklarımızdan da şiir mirasımızdan da kopmaya başladık. Bilenleriniz vardır, Şehzade Beyazıt babası Kanuni Sultan Süleyman’a şiir halinde bir mektup yazarak affedilmesini istemişti. Babası da aynı vezinle şehzadesine cevap vererek oğlunu hangi şartlarda affedeceğini, şâirâne bir dille anlatıvermişti. Peki, neydi ecdadımızı bu kadar şiire yönlendiren, şiirle konuşturan sebep?

 

Yazının devamı Genç Okur’un Kasım 2017 sayısında…