‘Mim’siz medeniyet olmaz!

Genç Okur - En Az Okunan Sayfa

Medeniyet kelimesini İslâm harfleriyle yazdığınızda, baştaki mim harfi oldukça kıymetli bir vazife üstlenir. Öyle ki onu kelimeden çıkarsanız, tam zıddı bir manayla karşılaşırsınız. Geriye kalan “deniyyet” kelimesi; aşağılık/alçak anlamındaki “deni” kelimesinden türemiş bir halde “alçaklık” anlamına gelir. Bu yüzden eskiler “Mim’siz medeniyet alçaklıktır” demişlerdir.

Peki, büyüklerimiz durduk yere mi bu kelime oyununu dile getirmişlerdir? Elbette hayır. Bir yanda özü sağlam, kökü sağlam, gövdesi ve meyvesi sağlam Muhammedî medeniyet; diğer yanda bir ağaç kurdu gibi o medeniyeti çürütmeye gelmiş köksüz Batılı akımlar…

İşte burada dikkat çekilen ‘mim’ harfi bizzat Efendimiz’e -sallallahu aleyhi vesellem- işaret etmektedir. Ve denmektedir ki onsuz bir medeniyet inşa edilemez ve ayakta duramaz!

Son iki asırdır yaşadığımız süreç ve bugün geldiğimiz durum, ‘mim’siz medeniyet arzusunun bir sonucudur.

Müslümanların uğradığı zulümlerin, parçalanmışlığımızın, acımızın temelinde hep bu hikâye yatmaktadır.

Bize düşen -en azından- bu acı durumun farkına varmaktır. Ve bu durumu tersine çevirecek her vesileye sarılmaktır. Özellikle de Kur’an ve sünnete…

Sonraki sayıda görüşmek ümidiyle…

Paylaş