İbadet

Genç Okur - Anlamın Anlamı

Sulhi Ceylan / Anlamın Anlamı

 

  1. İbadet nedir?

İbadet, kelime olarak kulluk etmek, boyun bükmek ve tapınmak manalarına gelir.  İbadetin özünde saygı, tazim, acizliğini ifade ve Allah’a yaklaşma ve Allah’ı razı etme niyeti vardır. O halde ibadet Allah’a yaklaşmak ve onu hoşnut etmek için dinin bildirdiği şekilde kulluk etmektir. Kur’an-ı Kerim’de “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım” (Zariyet /56) buyrulmaktadır. Bu ayetten yaratılışın gayesinin kulun ibadet etmesi olduğu ortaya çıkmaktadır. Fakat ibadet etmek tanımayı gerektirir. Allah’ı en çok tanıyan O’na en güzel ibadeti yapacaktır. Allah’ı ise ancak Kur’an-ı Kerim’de bildirilenler ve Peygamber Efendimizin -sallallahu aleyhi vesellem- bize anlattıklarıyla bilebiliriz. Tanımak, sevgiyi çoğaltır. Yani Allah’ı bildikçe hem sevgimiz hem de ibadetimiz artacaktır. Hayatı, dolayısıyla kainatı yaratan Allah’tır ve kendisine ibadet edilmeyi hak eden de sadece Allah Teâlâ’dır.

 

  1. İbadet çeşitleri nelerdir?

 İbadet deyince hemen aklımıza namaz, oruç, zekat, kurban kesmek, hac, zikir, Kur’an-ı Kerim okumak gelir. Evet bunlar ibadetlerdir; ama bunların haricinde de Allah için yapılan her şey ibadettir. Mesela insanlara yardım etmek, fakirleri doyurmak, giydirmek, hayvanlara şefkat göstermek de ibadettir. Kısaca Allah’ın rızası gözetilerek yapılan her fiil ibadettir. Dinde imandan hemen sonra ibadet gelir. İbadet, imanın hayata geçmiş halidir diyebiliriz.

Yazının devamı Genç Okur’un Kasım 2017 sayısında…