Mektubun Tarihi  

Genç Okur - Bi' Şeylerin Tarihi

 

Mümin Munis / Bi’ Şeylerin Tarihi

 

İletişim aracı denilince artık pek çoğumuzun aklına bile gelmeyen bir tür; mektup. Edebiyat dersi müfredatında hâlâ bir yazın türü olarak bulunuyor olsa da haberleşme işlerine pek katmıyoruz mektubu. Kalkıp da “Neeerde o eski günler, aaaaah, ah!” diye mazi güzellemesi yapacak değilim ama söylemeden geçemeyeceğim; mektup iyidir be abi!

 

İlk mektuplar

Mektubun tarihçesi çok eski çağlara dayanır. Öyle ki bilinen en eski mektup Sümer dilinde çivi yazısıyla kil bir tablet üzerine kazılmıştır ve tarihi de M.Ö. 2000’li yıllara dayanır. Bu mektup 3. Urr sülalesi krallarından Ibbi-Sin tarafından, Kuzulla şehri prensi Puzur-Numuda’ya yazılmıştır.

Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarının kurulduğu yerlerde yapılan kazılarda da pek çok eski mektup çıkarılmıştır. Hitit krallarıyla Mısır firavunları arasındaki diplomatik mektuplar da kazı bilimcilerin ele geçirdiği eski çağa ait mektuplar arasında gösteriliyor.

Mısır’ın kullandığı papirüslerin yazımı kolaylaştırmasının, mektubu bir iletişim aracı olarak kullanılabilir hale getirdiğine şüphe yok.

Yazının devamı Genç Okur’un Kasım 2017 sayısında…