Mazlumlar Yuvası: Ürdün Haşimi Krallığı

Genç Okur - İslâm Coğrafyası

Taceddin Aslan / İslâm Coğrafyası

 

Nerede?

Suriye, Irak, Suudi Arabistan ve Filistin arasında kalan ülke, ismini ortasından geçen Ürdün Nehri’nden alıyor. Bazı Araplar tarafından “nehrin iki yakası” manasına gelen Şeria ismi ile de adlandırılıyor. Başkenti Amman olan ülke, Arap yarımadası, Suriye ve Afrika arasında bir kavşak niteliği gördüğünden büyük stratejik öneme sahip. Ülkenin bayrağını en üstte siyah, ortada beyaz ve en altta yeşil renklerde üç yatay çizgi ve bunlar ile bağlantılı, bayrağın solunda kırmızı bir üçgen oluşturur.

 

Tarihi

Asya ile Afrika arasında bir köprü görevi üstlenen Ürdün büyük bir ticari potansiyele sahiptir. Bu sebeple tarih boyu önemli devletlerin ilgisini çekmiştir. Büyük Makedonya Krallığı, Persler, Babiller, Romalılar ve Bizans… Hz. Ömer -radıyallahu anh- döneminde İslâm topraklarına dâhil olan Ürdün’de daha sonra Emevîler ve Abbâsîler hüküm sürmüştür. 1516 yılında Yavuz Sultan Selim Han’ın Mısır seferiyle bölge Osmanlı hâkimiyetine geçmiş ve Şam eyaletine bağlı bir sancak haline getirilmiştir. Sancak beyliğine getirilen Gazzâvî ailesi “Emir-i Hac” görevine getirilmiş ve yıllarca Hac için yolculuk yapan müminlerin koruyuculuğunu üstlenmiştir.

20. yüzyılın sonunda Arap bölgesini etkisi altına alan İngiliz fitnesinden Ürdün de nasibini almıştır. Mekke Şerifi Şerif Hüseyin’in Osmanlı devletine isyanı sonrasında 1918 yılında Ürdün sancağı Osmanlı Devletinden ayrılmıştır. Şerif Hüseyin’in oğlu Abdullah, İngiliz mandası altındaki Ürdün’de emirliğini ilan etmiştir. 1949 yılında Ürdün emirliği, Ürdün Haşimi Krallığı ismini alarak bir krallık haline gelmiştir.

1967’de Arap-İsrail savaşlarına katılan Ürdün, Doğu Kudüs’teki topraklarını kaybetmiştir. Ülke bugün Haşimi, yani peygamber efendimiz’in soyundan olan Kral II. Abdullah tarafından yönetilmektedir.

Yazının devamı Genç Okur’un Ekim 2017 sayısında…

Paylaş