Kur’an-ı Kerim

Genç Okur - Anlamın Anlamı

Sulhi Ceylan / Anlamın Anlamı

 

  1. Kur’an-ı Kerim nedir?

Kur’an-ı Kerim, insanlığı aydınlatan ilahî bir rehberdir. Kur’an, Allah tarafından insanlık için Cebrail -aleyhisselâm- vasıtasıyla Peygamber Efendimize peyderpey olarak -toplamda yirmi üç yılda- indirilen rehber kitaptır. Kendisine inanan ve içindeki ayetlerle amel eden herkes için dünya ve ahiret saadetini sağlayan anahtardır. Tutunmak için Allah’ın kopmaz ipi ve huzur kaynağıdır. İnsanlara doğru yolu gösteren, hak ve batılı ayıran hidayet kaynağıdır.

 

  1. Kur’an nasıl bir kitaptır?

Kur’an Allah’ın kelamıdır, yani Allah’ın insanlığa konuşmasıdır. İçinde ayetler ve ayetlerin birleşiminden oluşan 114 sure bulunmaktadır. Kur’an’ın Allah’ın kelamı olduğundan hiçbir şüphe yoktur. Tamamı mütevatir olarak yani yalan üzerine anlaşma ihtimali olmayan bir topluluğun bildirdiği ve doğruluğu kendisinden anlaşılan haber olarak günümüze kadar nakledilmiştir. Kur’an’ın kaynağı tüm diğer ilahi kitaplar gibi vahiydir. Vahiy Allah’ın dilediği hükümleri, hakikatleri ve uyarıları; seçtiği peygamberlerine bildirmesinden ibarettir. Kendisine vahiy gelen kişiye peygamber denir.

Yazının devamı Genç Okur’un Ekim 2017 sayısında…