Görmeyi Gören Bilim Adamı: Kemâleddin el-Fârisî

Genç Okur - Müslüman Bilim Adamları

İbrahim Halil Aslan / Müslüman Bilim Adamları

 

Aslen İranlı olan Kemâleddin el-Fârisî, 1267 yılında dünyaya geldi. Uzunca bir süre İbnü’l-Havvâm el-Bağdâdî’den matematik eğitimi aldı. 35 yaşına geldiğinde hemen her dönemin kültür ve ilim başkentlerinden biri olan Tebriz’e göçtü. Burada büyük İslâm âlimlerinden Kutbüddîn-i Şîrâzî’den ders almaya başladı. Optik ilmine merak sarınca Kutbüddîn-i Şîrâzî kendisine büyük Müslüman Bilim Adamlarından İbnü’l-Heysem’in Kitabü’l Menâzır adlı eserini tavsiye etti ve bu kitaba ulaşması için kendisine yardımcı oldu.

 

Gökkuşağının sırrını ortaya çıkardı

Gökkuşağı görünce ne düşünüyorsunuz? Ya da şöyle soralım; iki bin yıl önce bir insan gökkuşağı gördüğünde ne düşünüyordu? Doğa olaylarını bilimsel gözlem ve verilerle açıklayana kadar insanlar bunlara değişik anlamlar yüklüyorlardı. Gökkuşağının altından geçen kişinin bir anda büyük bir servete kavuşacağı ya da dilediği yaşa dönebileceği gibi… Bilim adamları bile gökkuşağını açıklamakta zorlanıyorlardı. El-Fârisî, günümüzden yaklaşık 700 yıl önce hem gökkuşağının oluşumunu açıkladı hem de optik ilmine önemli katkılarda bulundu.

Yazının devamı Genç Okur’un Ekim sayısında…