Şiire Kulak Ver!

Genç Okur - Şiir Dersleri

Şiir Dersleri / Ali Sözer

Şiirin kalbe dokunan bir tarafı vardır. Aslında şiir kalbî bir eylemdir. İnsanoğlu en samimi duygularını şiire aktarır. Bir başka deyişle şiir, insanın en samimi tarafıdır. Üniversitede hocam “Şiir, insanın özüdür, özetidir” demişti.

Şiir, insanın özü olduğu kadar, sözün de özüdür. Dolayısıyla şiirin kalpten kalbe giden bir yol olması, asırlar geçse bile şiirlerden insanların etkilenmesi bu yüzdendir.

Kütüphanelerde tozlu raflar arasında unutulup gitmiş nice kıymetli kitap vardır. Oysa bu kitaplar zamanında çok güzel bir şekilde yazılmış, deri ciltlerle ciltlenmiş, zamanın en iyi kitap ustalarının elinde süslenmiştir. Fakat zamanla bakılmaz, okunmaz olmuştur. Nice şiirler de vardır ki memleketin ücra bir köşesinde belki okuma yazma bilmeyen bir çoban tarafından söylenmiştir. O civarda şiiri ezberleyen bir kişi, başka kimselere şiirin aktarılmasına aracılık etmiştir. Böylece o şiir yüzlerce kilometre ötelerde, asırlar sonrasında bile hafızalarda korunmuştur.

Eskiden kervanlar, ticaret mallarını, kıymetli eşyaları uzak diyarlara taşıdığı gibi, şiir de taşırmış. Ta Horasan’da yazılan bir şiir, Osmanlı’nın o zamanlardaki başkenti Bursa’ya ulaşırmış. Hatta padişahların çok uzaklardan bazı şairleri saraylarına davet etmesi de bu haberler sayesinde gerçekleşmiştir.

Söz böyle tesirlidir işte. Kitaplar dolusu söz yerine, şair bir şiirle meramını söyler. O an hüzünlüyse, hüznünü kelimelere, mısralara nakış nakış işler. Eğer hasretlik varsa yüreğinde, bu hasretlik kelimelere de sirayet eder. O şiiri her okuduğumuzda bizim de hasretliğimiz tazelenir.

Eskiler mektupların kenarına bir şiir iliştiriverirlermiş. Niçin? Çünkü şiir meramı anlatmakta, kuru sözlere göre çok daha mahirdir. Çünkü kalp dilidir ve doğrudan kalbe dokunur.

Yazının devamı Genç Okur’un Temmuz 2018 sayısında…