Namaz

Genç Okur - Anlamın Anlamı

Anlamın Anlamı / Sulhi Ceylan

 

  1. Namaz (salât) ne demektir?

Namaz kelimesi Türkçeye Farsçadan geçmiştir. Arapça aslı ise “salât”tır. Salât sözlükte dua, af dilemek (istiğfar), rahmet ve yüceltmek gibi manalara gelir. Namaz Allah Teâlâ tarafından kullarına günde 5 vakit kılmaları emredilen özel bir ibadet şeklidir. Namaz; zikir, kıraat (okuma), rükû, kıyam (ayakta durma), kuûd (oturuş) ve secdeden ibarettir.

Namaz, İslâm’da en önemli ibadet olup Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi vesellem- Miraç’tayken farz kılınmıştır. Namaz bir kulluk görevi olup her bir müslümanın üzerine farzdır. Bu konuda Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Kuşkusuz namaz, belirli vakitlerde müminler üzerine bir farzdır.” (Nisa / 103)

 

  1. Bir kimsenin üzerine namazın farz olmasının şartları nelerdir?

Bir kimsenin üzerine namazın farz olması için üç şart gerekmektedir. Bunlar müslüman olmak, buluğ çağına ermiş olmak ve akıl sahibi olmaktır. Bu şartlara uyan herkesin namaz kılması farz olup böyle kişilerin namaz kılmak için gereken bilgileri öğrenmesi de yine farzdır.

Yazının devamı Genç Okur’un Ağustos 2018 sayısında…