Kelime-i Şehadet

Genç Okur - Anlamın Anlamı

Anlamın Anlamı / Sulhi Ceylan

 

  1. Kelime-i şehadet nedir?

 

Kelime-i şehadet İslâm’a giriş cümlesidir. Bir insan inanarak kelime-i şehadeti söylerse müslüman olur.

Kelime-i şehadet, latin harfleriyle şöyle yazılır: “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûluhu.” Şöyle de okunur: “Eşhedü ellâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûluh.” Anlamı ise şudur: “Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed, Allah’ın kulu ve elçisidir.”

 

  1. Kelime-i şehadet getirdiğimizde ne olur?

 Kelime-i şehadet İslâm’ın özüdür ve beş şartından ilkidir. Kelime-i şehadet getiren biri;

  • Allah’tan başka ilah olmadığını,
  • Yegâne yaratıcının Allah olduğunu,
  • Allah’ın tek olduğunu,
  • Hazreti Muhammed’in -sallallahu aleyhi vesellem- Allah’ın son peygamberi olduğunu,
  • Kur’an-ı Kerim’in son hak kitap olduğunu -görüyormuş gibi- kabul ve ilan etmiş olur. Yani Kelime-i şehadet, şirk kapısını kapatıp kilitleyen ve tevhid kapısını açan bir anahtardır. Bu anahtara sahip olan kişiye ise müslüman denir. Müslüman olan bir insan, İslâm’ın emrettiği her şeyi kabul etmiş olur.

Yazının devamı Genç Okur’un Temmuz 2018 sayısında…