Yürüyen Kur’an: Hz. Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem-

Genç Okur - Yürüyen Kur'an Hz. Muhammed -sallallahu aleyhi vesellem-

Siraceddin Önlüer

 

Hz. Peygamber, kâinatın hatırına yaratıldığı bir zattı. O olmasaydı kâinatın manası bilinmeyecek ve her şey anlamsız kalacaktı. Zira o, rahmet vesilesiydi, rahmet olarak gönderilmişti. Rahmet kitabı olan Kur’an’da, “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik” (Enbiya, 107) diye iltifata mazhar kılınmıştı.

 

En güzel örnek

Allah Teâlâ onu en güzel şekilde terbiye etti. Kendisi de bunu şu hadisiyle ifade buyurdu: “Rabbim beni terbiye etti, ne de güzel terbiye etti.” Rabbimiz onu güzel bir terbiye ile terbiye ettikten sonra, onu güzel ahlâklarla donattı, güzel meziyetlerle süsledi. Nitekim “Sen gerçekten yüce bir ahlâk üzeresin” (Kalem, 4) buyurdu. Sonra da Allah’ı ve ahireti isteyenler için örnek model olarak onu insanlığın önüne koydu. Nitekim “Hiç şüphesiz sizin için, Allah’ı ve ahiret gününü umanlar için ve Allah’ı çokça ananlar için Allah’ın resulünde güzel örnekler vardır” (Ahzab, 21) buyurdu.

 

Peygamber Efendimizin ahlâkı: Kur’an

Onun yaşayışı, Kur’ân-ı Kerim’in canlı bir tablosu idi. Nitekim ahlâkını soranlara Hz. Âişe validemiz, “Siz Kur’an okumuyor musunuz? Onun ahlâkı, Kur’an’dı” diye cevap vermişti. O, bu söz ile Resulullah Efendimiz’in Kur’an-ı Kerim’in ahlâkı ile ahlâklandığını, onun emrettiklerini yerine getirdiğini ve yasakladıklarından da kaçındığını ifade etmek istiyordu. Böylece onun Kur’an-ı Kerim’e dayalı davranışları, kendisinden hiç ayrılmayan bir karakter ve huy haline gelmişti. İşte bu, ahlâkların en yücesi, en şereflisi ve mükemmel olanı idi. Zaten kendisi de “Ben güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim” buyurmuştu.

Yazının devamı Genç Okur Kur’an-ı Kerim Eğitimi Özel sayısında…