Kur’an’ın Övdüğü Gençler: Ashab-ı Kehf

Genç Okur - Kur'an'ın Övdüğü Gençler: Ashab-ı Kehf

Sulhi Ceylan

 

Kıssalar; zihinde iz bırakan, düşünmeye sevk eden yaşanmış öykülerdir. Bu sebeple doğruyu gösterme konusunda Kur’an-ı Kerim’in kullandığı yöntemlerden biri de kıssalardır. Verilmek istenen mesaj kıssalar sayesinde somutlaşmakta, anlatılanların etki alanı genişlemektedir. Allah Teâlâ, birçok peygamberin ve önemli şahsiyetin başından geçen hadiseleri kıssalar ile gözler önüne sermektedir. Kur’an-ı Kerim’deki kıssalar, öne çıkardığı karakterlerin davranış biçimleri, kararları, seçimleri ve ani bir gelişme karşısındaki aldıkları tavır açısından, ibret almasını bilenler için ufuk açıcı imkânlar sunmaktadır. Aklını kullanabilme seviyesine ulaşmış kimse olay ile ibret arasındaki ilişkiyi yakalar ve gereğini yerine getirir.

Allah Teâlâ, uygun gördüğü davranış ve ahlâki formları kıssalar aracılığı ile anlatmakta ve bu kıssaları okuyanlar için söz konusu kişiler ve özellikleri ise rol model işlevi görmektedir. Bu sayede inananlar kalben ve aklen inşa olmakta yani eğitilmektedir.

 

Mağara arkadaşları

Bu kıssalardan biri de Ashab-ı Kehf kıssasıdır. Allah Teâlâ inançlı, cesur ve samimi bu gençlerin hayatlarından örnek vererek sonraki nesiller yani bizler için bir yol haritası ortaya koymuştur.

Ashab-ı Kehf, Rablerine olan sonsuz güven ve imanları sayesinde Kur’an-ı Kerim’de övülmüş ve müslümanlara örnek olarak gösterilmiş yiğit gençlerdir. Bu gençler imanları için dünyevi zevkleri reddetmiş, sabır ve kahramanlıkları ile tüm nesillere örnek olmuşlardır.

Yazının devamı Genç Okur Kur’an-ı Kerim Eğitimi Özel sayısında…