Kur’an-ı Kerim’in İsimleri ile Aydınlansın Hayatımız

Genç Okur - Kur’an-ı Kerim’in İsimleri ile Aydınlansın Hayatımız

Eyyüp Beyhan

 

Bir şeyi tanımak için en güzel yol isimlerinden ve özelliklerinden yola çıkmaktır. Ya da o şeyin kendini anlattıklarından yola çıkarak onu tanımaya çalışmaktır. Kaynaklarda Kur’an’ın elli beş ismi olduğu geçmektedir. Ancak Kur’an’ın isimlerinin sayısı konusunda isim ve sıfat karışıklığından dolayı değişik görüşler vardır. Biz de Kur’an’ı tanımak için isimlerinden ve sıfatlarından başlıcalarını anlatmaya ve hayatla irtibatlarını kurmaya çalışacağız.

 

Kur’an

Yeryüzünde kendisinden başka geçerli bir din bulunmayan İslâm’ın ilahi kitabına yüce Allah’ın verdiği özel isimdir el-Kur’an. Kelime olarak “okumak, toplamak, bir araya getirmek, açıklamak” gibi anlamlara gelir. Okuyalım, anlayalım ve hükümlerini hayatımızda yaşayalım diye gönderildi Kur’an. Bu sebeple “Oku!” diye indi ilk ayeti. Huzura, selamete ve kurtuluşa ermek için ilk olarak “Oku!” emri verildi.

Kitâb

Kelime olarak “kitap, yazı yazılmış sayfa, mektup; yazmak; kendisine yazı yazılacak şey” gibi anlamlara gelir. Bu, herhangi bir kitap değildir. Âlemleri nuruyla aydınlatan ilahi bir kitaptır. İnsanlık alemi kendisinde hiçbir eğrilik ve şüphe bulunmayan Kitâb’ın ayetleri ile karanlıklardan kurtuldu. Doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirilen, insanların ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklayan ve müminlere bir öğüt olarak indirilen Kitâb’ın ayetlerini okuyarak, anlayarak ve yaşayarak yüceldi. Öyleyse bir müslümanın Kitâb’ını okuyamaması, bilmemesi düşünülebilir mi?

Furkan

Kelime olarak “iki şeyin arasını ayırmak” anlamına gelir. Bu ayrım, hakla batılı ayırma manasındadır. Hak ile batılın ayrılmasını sağlayan ise yüce Allah’ın koyduğu ölçülerdir, insanlığa gönderdiği hidayet rehberi olan yüce Kur’an’dır. Biz, Furkan’ın ayrımı ile imanı küfürden, nuru karanlıktan, ihlası riyadan, tevhidi şirkten, hakkı batıldan, doğruyu eğriden, hayrı şerden, iyiyi kötüden, helali haramdan, temiz olanı kirli olandan ayırmayı ayet ayet öğrendik.

Nûr

Kelime olarak “aydınlık, ışık, parlaklık, ziya” gibi anlamlara gelir. Yüce Allah’ın insanlığa gönderdiği Nûr onları maddi ve manevi bütün karanlıklardan aydınlığa çıkarmıştır. Kalpleri şirkle, küfürle, isyanla kararan kullar Nûr ile aydınlığa kavuşmuşlar ve hidayeti, kurtuluşu, imanı, takvayı elde etmişlerdir. Nûr ile ibadete, ahlâka ve erdeme yelken açan kullar onun ışığı ile iki dünya kurtuluşuna ermişlerdir.

Yazının devamı Genç Okur Kur’an-ı Kerim Eğitimi Özel sayısında…