Kur’an-ı Kerim’in Dönüştürdüğü Toplum: Cahiliye

Genç Okur - Kur'an-ı Kerim'in Dönüştürdüğü Toplum: Cahiliye

Muhammed Danışman

 

Fetret dönemi uzamış, cahiliye karanlığı bütün âlemi kuşatmıştı. İlim ve nurun kandilleri sönmüştü. Peygamberlerin tevhid ve hak din ile yükselttikleri ses, doğru yoldan sapmışların cehalet ve delalet çığlıkları arasında kaybolmuş, onların ve halifelerinin yaktığı kandiller, ardarda gelen cehalet rüzgârlarıyla sönmüştü. Hristiyanlık, Hz. İsa’dan sonra tahrifçilerin oyuncağı haline gelmiş, ruhunu ve şeklini kaybetmişti. Yahudilik ise Hz. Musa’dan sonra insanlara rahmet sunmayan ayinlerden ibaret bir sülale dinine dönüşmüştü.

 

Arap Yarımadası’nda cahiliye

Arapların ahlâkı bozulmuş, kumar ve içki düşkünlüğüne kapılmışlardı. Cahiliye Arapları ölü eti yer, putlara tapar, her türlü çirkin işleri yaparlardı. Öyle ki kızlarını toprağa gömecek kadar kalpleri katılaşmıştı. O toplumda kadının hiçbir değeri kalmamıştı. Cahiliye dönemindeki insanlar, başkalarının mülklerine de saygı duymazlardı. Kervanların yolunu keser, insanların mallarını yağmalarlardı. Komşu hakkı gözetmez, akrabaya yardım etmezlerdi. Güçlü olan, zayıfı ezerdi. Kan dökmek onlar için normal bir hale dönüşmüştü. İnsan canının hiçbir kıymeti yoktu. Bazen önemsiz bir olaydan dolayı birbirleriyle savaşır, uzun yıllar devam eden savaşlar sonunda binlerce insan ölürdü. Kısacası insanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden düzen iyice bozulmuştu.

Yazının devamı Genç Okur Kur’an-ı Kerim Eğitimi Özel sayısında…