Kur’an-ı Kerim’de Tevhid

Genç Okur - Kur’an-ı Kerim'de Tevhid

Muhammed Emin Demiryent

 

Tevhid, “Allah’tan başka ilah olmadığı” anlamına gelir. Yaratan, yaşatan, can veren, can alan, yeşerten, kurutan, kısacası kâinatta var olan ve gerçekleşen her şeyi yapanın yüce Allah olduğuna, O’nun hiçbir hususta herhangi bir benzerinin ve ortağının olmadığına inanmaktır. Müslümanlık bu hakikat üzerine bina edilir. Müslüman olan bir kimsenin ilk olarak kelime-i şehadeti ve kelime-i tevhidi söylemesi bu sebepledir.

 

Cehaleti yok eden en büyük silah: Tevhid

Yüce Allah ihtiyacımız olan nimeti bizlere her zaman bolca vermiştir. Neye daha çok muhtaç isek onu daha fazla yaratmış ve ihtiyacımız olan o nimete ulaşmayı kolaylaştırmıştır. Mesela havaya olan ihtiyacımız suya olan ihtiyacımızdan daha fazla ve daha acildir. Hatta nefes alamayan bir insanın hayatta kalması beklenemez. Bu yüzden Allah’ın hikmeti ile hava, sudan daha fazladır ve onun elde edilmesi daha kolaydır.

Cehalet, her şeyden önce, insanın Rabbi’nden habersiz olmasıdır. Allah’ı bilmek, tıpkı nefes almak gibi, gerçekten hayatta olmanın tek şartıdır. Bu yüzden Cenab-ı Hakk’ı tanımayan bir insanın gerçekte yaşadığını düşünmek doğru olmayacaktır. Bitkisel hayattaki bir insan ne kadar yaşıyorsa bu durumdaki insan da o kadar yaşıyordur.

Yazının devamı Genç Okur Kur’an-ı Kerim Eğitimi Özel sayısında…