Kur’an-ı Kerim Kıraat Usulü

Genç Okur - Kur'an-ı Kerim Kıraat Usulü

Taha Kurt

 

Sözlükte “okumak, tilavet ve telaffuz etmek” anlamına gelen kıraat, alimlerimizin özenli gayretleriyle sistematik bir ilim dalı haline gelmiştir. Hem Kur’an’ı anlama çabası hem de Kur’an’ın güzel ve düzgün okunması hususunda Peygamber Efendimiz’in -sallahu aleyhi ve sellem- teşvikleri, âlimlerimizi böylesi güzel bir çabaya itmiştir.

Kıraat ilmi, adı üzerinde, bir ilim dalı olduğu için teknik detaylara ve bazı terimlere aşina olmayabiliriz. Ancak tarihini bilmek İslâmî birikime sahip çıkmak adına önemlidir.

 

Kıraat imamları

Öncelikle bilmemiz gereken en önemli husus, birbirinden farklı kıraat türlerinin olduğudur. “Kıraat-ı Seb’a” (yedi kıraat) adıyla meşhur olmuş kıraat türlerinin her biri bir imamla anılır. Bu imamların bilinmesi faydalıdır:

İmâm-ı Nâfi

İmâm-ı Abdullah b. Kesîr

İmâm-ı Ebû Amr

İmâm-ı İbn-i Âmir

İmâm-ı Asım

İmâm-ı Hamza

İmâm-ı Kisâî

Bu yedi imamdan sonra, kıraat ilminde söz sahibi âlimler, üç imâm daha seçip bildirmişlerdir. Bu üç kıraat imamı da şunlardır:

İmâm-ı Ebû Ca’fer,

İmâm-ı Ya’kûb,

İmâm-ı Halef-ül-Âşir

Yalnızca bu üç imamın ve adı geçen yedi büyük kıraat imamının kıraatıyla Kur’an okunması uygun görülmüş, başkalarının kıraatine ise izin verilmemiştir. Bu on imam, “Kıraat-i Aşere” adı ile şöhret bulmuştur.

Yazının devamı Genç Okur Kur’an-ı Kerim Eğitimi Özel sayısında…