Kuran-ı Kerim Kavramları

Genç Okur - Kuran-ı Kerim Kavramları

Fethullah Söylemez

 

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimiz’e -sallallahu aleyhi vesellem- gönderilen son ilahi kitaptır. Yüce Allah son din olan İslâm’ın emir ve yasaklarını vahiy meleği Cebrail -aleyhisselâm- aracılığı ile Efendimiz’e bildirmiştir. Müminler olarak bizler, hayatın ve ölümün hakikatini; sonsuzluğun yönünü bildiren Kur’an’la ilgili her meseleyi bilmek ve Kur’an’la ilgili kavramları yerli yerinde kullanmak zorundayız. Öyleyse yönümüzü Kur’an kavramlarına çevirelim ve bildiklerimizi tekrar gözden geçirelim.

 

Vahiy

Allah Teâlâ’nın peygamberlerine iletmek istediği mesajları doğrudan, rüya yolu ile, kalbe verilen ilham ile ya da Hz. Cebrail aracılığı ile bildirmesine vahiy denir. Bilindiği üzere Kur’an-ı Kerim tek seferde indirilmemiştir. Tamamlanması yirmi üç yılı bulmuştur. Gönderilen ayetler sahabiler tarafından ezberlenmiş, ayrıca Peygamber Efendimiz’in seçtiği vahiy kâtipleri, ayetleri hurma  yapraklarına, taşlara ve derilerin üzerine yazmışlardı.

 

Vahiy Katibi

Peygamberimize inen ayetleri yazan kişilere vahiy kâtibi denir. Vahiy kâtiplerini Efendimiz özel olarak seçerdi. Mekke’de ilk vahiy kâtipliğini Abdullah b. Sa’d, Medine’de ise Ubey b. Ka’b yapmıştır.

 

Mushaf-ı Şerif

Efendimiz zamanında Kur’an-ı Kerim sayfaları bir arada değildi. Sayfalar dağınık haldeydi. Efendimizin vefatından sonra sahabiler sayfaların kaybolmasından korktular. Bir araya getirmesi için Hz. Ebû Bekir’e müracaat ettiler. Hz. Ebû Bekir, Peygamber Efendimizin yapmadığı bir şeyi yapmaktan çekinmişti. Ama Yemame Savaşı’nda çok sayıda hafızın şehit edilmesi sonucunda Kur’an-ı Kerim’in bir araya getirilmesine karar verildi. Bir araya getirilen bu Kur’an-ı Kerim’e “Mushaf-ı Şerif’’ denildi.

 

İmam Mushaf

Hz. Osman bir araya getirilen Mushaf’ı müslümanların sayısının artması ve arada oluşan ihtilafı ortadan kaldırmak için çoğalttı. Çoğaltılan Mushaflar; Mekke, Medine, Şam, Kufe, Basra, Yemen ve Bahreyn olmak üzere yedi şehre gönderildi. Medine’de bırakılan Mushaf’a İmam Mushaf denildi.

Yazının devamı Genç Okur Kur’an-ı Kerim Eğitimi Özel sayısında…