Kur’an Çerçevesinde Gelişen Sanatlar

Genç Okur - Kur'an-ı Kerim Çerçevesinde Gelişen Sanatlar

Sıtkı Çoban

 

İnsanın hayatı güzelleştirme ve anlamlandırma adına bilim, düşünce, sanat alanlarındaki tüm çalışmaları bir ana fikrin, dünya görüşünün ete kemiğe bürünmüş halidir. Medeniyet dediğimiz şey de bilimden edebiyata, geometriden mimariye, tıp alanından teknolojiye, eğitimden metafiziğe kısaca hayatın tüm alanlarında ortaya konulmuş ve belli bir dünya görüşünü temsil eden bu yapıp etmelerin, tomurcuklanışlar ve çiçeklenişlerin tamamına verdiğimiz isimdir.

İslâmî sanattan kasıt ne?

İslâmî sanat dediğimizde, buradaki İslâmî kelimesi sadece imana ve dine değil, bunlarla beraber bütün bir kültüre işaret eder. Tarih boyunca İslâmiyet, fethettiği yerlerde yaşayanların dünyayı algılayış ve dünyaya bakışlarında hızlı vew dönüştürücü bir etkide bulunmuştur. Bu algı ve kavrayışın sonucunda yepyeni bir insan-nesne ilişkisi ortaya çıkmıştır. Bu ilişkinin sonucunda da İslâmî denilen bir sanat meydana gelmiştir. Her İslâmî eserde imanî bir parıltı, nur görebilmek mümkündür. Çünkü İslâmî sanatın kullandığı dil ve üslup imanla birlikte yükselen medeniyetin farklı kültür, medeniyet, din, felsefi okullar ile karşılaşması ve bu farklı unsurların olumlu yönlerini bünyesinde kendisine mal etmesiyle gelişmesi şeklinde ortaya konmuş, kendine has tarzı ve tavrı ifade eden bir dildir, üsluptur.

İslâmî sanatlar

İslâmi sanat, güzeli arayan müslüman sanatkârın, Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şerifleri merkez alarak ortaya koyduğu bir sanattır. Bu sanat içerisinde hüsn-i hat, tezhip, ebru, minyatür, cilt gibi sanatları sayabiliriz.

Yazının devamı Genç Okur Kur’an-ı Kerim Eğitimi Özel sayısında…