Her Yönüyle Hafızlık Meselesi

Genç Okur - Her Yönüyle Hafızlık Meselesi

Eyyüp Beyhan ile Röportaj

Röportaj: Muhammet Emin Oyar

 

 

Kıymetli hocam, söyleşimize konuşacağımız konunun tanımıyla başlamak istiyorum? Hafızlık nedir?

Kelimenin kökü “hıfz”dır. Arapça’da “korumak, ezberlemek” anlamlarına gelir. Hafız kelimesi ise bir sıfattır ve “koruyan, ezberleyen” demektir. Dilimizde özel bir kullanımı vardır. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i baştan sona ezberleyen kimseye “hafız” diyoruz.

 

Kur’an-ı Kerim’i baştan sona hıfzetmek kolay bir iş olmasa gerek. Bir kişi hafızlık eğitimine başlamadan önce bu eğitime hazırlanmak için neler yapması gerekir? Ya da hangi özelliklere sahip olması gerekir?

Hafız olmak sabır ve nasip işidir. İnsan azmettikten sonra bunu kolaylıkla başarabilir. Hafızlık eğitimine başlamadan önce iyi derecede Kur’an okuma ve tecvid bilgisine sahip olmak gerekir. Bir öğrencinin Kur’an’ı yüzünden okuması ne kadar iyi ve doğruysa hafızlığı da o derece kolay gerçekleşir. Kısa sure ezberleri, Peygamber Efendimiz’in en çok okuduğu surelerin ezberleri ile zihni hafızlığa alıştırmak iyi sonuçlar verir.

 

Hafızlık eğitiminden, metotlarından bahsedebilir misiniz? Nasıl başlanır, süreç nasıl devam eder, nasıl tamamlanır ve tüm bunlar ne kadar zaman alır?

Hafızlık için sabır, istek ve kabiliyet önemlidir. Hafızlık yapmak isteyen kişi yaklaşık bir yıllık bir Kur’an okuma, talim, tecvid ve temel dini bilgiler ve adap konusunda bir ön hazırlık eğitimi alır. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlar kabiliyet bakımından da bir değerlendirmeye tabi tutulur. Eğer uygunsa hafızlığa geçilir. Öğrenci önce her cüzün son sayfasını ezberler. Böylece 30 cüzün son sayfaları ezberlenir ve ardından ikinci dönüşe geçilir. Her dönüşte eski ezberlediği sayfaya “has” yeni ezberleyeceği sayfaya “ham, çiğ” denir.

Eğer kabiliyetli ise öğrenciye ikinci dönüşte iki sayfa yeni günlük ezber verilir. Öğrenci eski ezberi ile birlikte hocasına üç sayfa ezber verir. Üçüncü dönüşte öğrencinin durumuna göre yeni ezberleyeceği sayfa sayısı belirlenir. Bu şekilde her cüzün bütün sayfaları birbirine bağlanarak hafızlık tamamlanır. Bir dönüş bir ay sürer. Ortalama bir öğrenci 12 dönüşte hafızlığını bitirebilir. Bu da yaklaşık bir yıllık bir sureyi kapsar.

Hafızlıkta dinletmek çok önemlidir. Bir öğrenci bir sayfayı ezberledikten sonra başka arkadaşlarına ne kadar dinletirse yaptığı ezber o derece sağlam ve kalıcı olur.

Röportajın devamı Genç Okur Kur’an-ı Kerim Eğitimi Özel sayısında…