Şiir Ezberlemek

Genç Okur - Şiir Dersleri

Ali Sözer / Şiir Dersleri

 

Eski şiir-yeni şiir tartışmalarında yeni bir görüş ortaya atılır. Güya şiirde vezin ve kafiye, akılda tutmak, ezberlemek için kullanılmış, artık günümüzde buna ihtiyacın kalmadığı öne sürülmüştür. Bu anlayışla serbest şiir anlayışı yaygınlaşmıştır. Belki bir nebze haklılığı olsa da, aslında klasik şiir anlayışımızda vezin, kafiye ve edebi sanatlar daha çok sözün gücünü artırmak, geniş kitlelere hitap edebilmek ve asırlar sonra bile tesirli olabilmek içindir. Dahası bu, yalnızca Türkçe için de geçerli değildir, hem diğer müslüman toplulukların dillerinde hem de bütün dünya dillerinde öteden beri şiir; ölçülü, kafiyeli ve sanatlarla süslüdür.

Önceden de söylemiştik, şiir sözün yontulmuş, en güzel, en tatlı halidir. Saf, halis bir şiiri okumak, erbabı için, bal tatmak gibidir.

Diyelim ki vezin ve kafiye sadece ezberlemek için yapılmış olsun. Yalnızca bu hususta bile şairlerin ne kadar başarılı olduklarını belirtmek gerekir. Nitekim asırlar önce söylenmiş nice şiirler, beyitler bugün hâlâ ezberde tutulmakta, nesilden nesle aktarılmaktadır.

Oysa günümüz şairlerinin pek azının şiirleri ezberdedir. Onları tanıyor, dillerini daha kolay anlıyor olmamıza rağmen bu, böyledir. Ezberlenen şiirlerin de büyük bir kısmı lirik, kafiyeli bir üsluba sahiptir.

Yazının devamı Genç Okur’un Mayıs 2018 sayısında…