Astronomi ve Matematikte Büyük Bir Deha: İbn Yûnus

Genç Okur - Müslüman Bilim Adamları

İbrahim Halil Aslan / Müslüman Bilim Adamları

 

Bilim tarihçileri bugün kullandığımız keşiflerin, icatların ve formüllerin tarihini araştırdıkça hemen her alanda karşımıza müslüman bilim adamları çıkıyor. Batılı bilim adamları tarafından kaynak gösterilmeden kullanılan bu kanun, formül ve keşifler yıllarca kendilerine ait sanıldı. Fakat yapılan araştırmalar, bilim adına atılmış bu önemli adımların yüzlerce yıl önce müslüman bilim adamlarına ait olduğunu ortaya koyuyor. Bu açıdan hakkının teslim edilmesi gereken müslüman bilim adamlarından biri de astronom ve matematikçi İbn Yûnus’tur.

 

Kanında ilim adamlığı var

Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen. İbn Yûnus bugünkü Mısır topraklarında bulunan Sadfa köyünde dünyaya geldi. Babası, dönemin meşhur hadis âlimlerindendi ve aynı zamanda tarihçiydi. Dedesi ise İmam Şâfiî hazretlerinin meclisinde bulunmuş bir din âlimiydi. İbn Yûnus, birçok müslüman bilim adamı gibi ilk tahsilini babasının ve dedesinin yanında aldı. Küçük yaşlarda astronomiye merak sardı ve bu alanda eğitimler aldı.

O dönemde Mısır’da Fâtımî Devleti bulunmaktaydı. Fâtımî sultanları, el-Aziz ve oğlu Hâkim Biemrillâh, İbn Yûnus’a özel ihtimam göstererek ilmi çalışmalarını destekledi. Kahire civarında bulanan Cebel-i Mukattam isimli dağda İbn Yûnus’a bir rasathane kurdular ve çalışmalarına burada devam etmesini sağladılar.

Yazının devamı Genç Okur’un Mayıs 2018 sayısında…