Tatlı Dil

Genç Okur - Hazırcevap Adamlar

Sedat Bayraklı / Hazırcevap Adamlar

 

Edebiyatımızın usta kalemlerinden olan Ahmet Mithat Efendi, bir gün dönemin ulemasından bir zatla Sirkeci’den Bâb-ı Âliye çıkıyormuş. Yol üzerinde dilenmekte olan bir âmâya rastlamışlar. Ancak bu işlek caddede dilenen dilencinin para çanağı bomboşmuş. Arkadaşı, Ahmet Mithat Efendi’ye “Şuraya, mukavva üzerine tatlı dilli bir dörtlük yazıp herkesin görebileceği şekilde dilencinin önüne bırakacağım. Dönüşte millet nasıl yardım edecek, görürüz. Bu âlim kişi şu dörtlüğü yazmış: “Halime göz atan kerem sahibi kişiler / Merhamet gereği bana beş para lâyık görmez mi? / Sadakayla gönlümü hoş eden hayır sahiplerini / Ben görmesem de Yüce Yaratıcı görmez mi?” Gerçekten Ahmet Mithat Efendi ve dostu dönüşte dilencinin çanağının dolmaya yüz tutmuş olduğunu görmüşler.

 

Tabi Oynarsa

Amerikalı bir tiyatro yazarı, bir eserinin ilk temsil edileceği gece için İngiltere Başbakanı Churchill’e çift kişilik bir davetiye göndermiş ve bir de not eklemiş: “Davetiyelerden biri sizin için, diğeri de, şayet varsa bir dostunuz için.” Churchill, bu davete teşekkür ederek şu ince cevabı vermiş “Eserinizin ilk temsiline maalesef gelemeyeceğim. Ancak ikincisine gelmeye çalışacağım, tabi oynarsa.”

Diğer hikâyeler Genç Okur’un Mart 2018 sayısında…