Şeytan

Genç Okur - Anlamın Anlamı

Sulhi Ceylan / Anlamın Anlamı

 

  1. Şeytan kimdir?

Şeytan’ın Arapça iki farklı kelimeden türediği söylenmektedir. “Şatn” kökü “uzaklaşmak, uzaklık” anlamına gelirken, “Şeyt” kökü “yanmak, çok kızmak ve helak olmak” manalarına gelir. Şeytan; insanları yoldan çıkarmak isteyen ve bu uğurda var gücüyle çalışan, insanların düşmanı olan varlıktır. Şeytan, Allah’ın, ilk insan olan Hz. Âdem’e secde edin emrine uymamış ve bu sebeple Allah’ın huzurundan kovulmuştur. Kur’an-ı Kerim’de şeytanın cinlerden olduğu ve dumansız ateşten yaratıldıkları söylenmektedir. Görüntüleri dehşet verici, çirkin ve korkunçtur. Cinlerden ve insanlardan Allah’a isyan eden ve kötülük yapan herkese de şeytan denmektedir.

Yazının devamı Genç Okur’un Mart 2018 sayısında…