Şiir Niçin Ezberlenir?

Genç Okur - Şiir Dersleri

Ali Sözer / Şiir Dersleri

 

Şiir, sözün balıdır. Şairler kelimeler arasında arı gibi dolaşır, en güzel kelimeleri seçerler ve ortaya bal gibi bir söz çıkar. Dolayısıyla şiir ezberlemek dili tatlı söze, güzel söze alıştırır. İnsanın güzel sözü sevmesini, güzel konuşmasını sağlar.

Tarih boyunca şairler bir dili en iyi bilen üstatlar olarak kabul edilmiştir. Çünkü şairler dilin bütün imkânlarını kullanırlar, herkesin bildiği kelimelerle az bilinen kelimeleri bir araya getirir, yeni manalar oluştururlar. Kelimelerle oluşturulan bütün edebi sanatların üstatları şairlerdir. Onlar hem manalarla hem de seslerle türlü edebi sanatları kullanarak çok renkli, tatlı bir ifade tarzına ulaşırlar.

Öyleyse soralım: “Şiir niçin ezberlenir?” Çünkü şairler, insanların duygularının tercümanıdırlar. Asırlar öncesinden veyahut yaşadığımız devirde hiç tanımadığımız, görmediğimiz bir şair bizim dertlerimizi, hasretliğimizi, duygularımızı dile getirir. Biz de o şiiri okur çok beğeniriz, hep yanımızda olmasını isteriz. İşte, şiir bu yüzden ezberlenir.

Eskiden şimdiki kadar matbaacılık hızlı değildi. El yazma yöntemiyle de çok hızlı bir şekilde güzel divanlar, şiir mecmuaları çoğaltılıyordu. Fakat yine de bir günde binlerce kitap basma imkânı yoktu. Bu yüzden insanlar şiirleri ezberlerdi. Hatta binlerce şiir, beyit ezberleyen alimler, şairler, vezirler ve sultanlar vardı. Evet sultanlar… Konuşurken şiir gibi konuşurlar, şiirlerden misaller verirlerdi. Allah dostları bile şiirle mektuplar yazarlardı. Hatta uzun uzun yazmak yerine bir beyit söyleyiverirler ve karşı taraf maksadı anlardı.

Yazının devamı Genç Okur’un Şubat 2018 sayısında…

Paylaş