Hazır Cevap Adamlar

Genç Okur - Hazır Cevap Adamlar
Kamuoyu Endişesi

Namık Kemal, kötü bir havada kayıkla Beşiktaş’tan Üsküdar’a geçiyormuş. Bir ara dalgalar iyice köpürmüş ve kayığı alabora etmeye başlamış. Namık Kemal, “Ah, Vah!” diye korku belirtileri göstermiş. Kendisine refakat etmekte olanlardan biri şaire sitem etmiş:

-Üstadım, biz de kayıktayız; bizimki de can. Yalnız siz niye telaş ediyorsunuz?

Namık Kemal, yazı ve konuşmalarıyla milletin sesini duyurmaya çalıştığını hissettirecek şu karşılığı vermiş:

-Kendi canımı, sizin canınızı düşündüğünüzün çeyreği kadar düşünmem. Benim endişemin sebebi, bu kayık batarsa onunla birlikte kamuoyunun da batacak olmasıdır.

 

Boy Sırası

Yaşı ellinin üzerinde olanlar, Demokrat Parti dönemi bakanlarından Emin Kalafat’ın oldukça kısa boylu olduğunu bilirler. Emin Kalafat, Menderes’in kurduğu ilk kabinelerde dört gözle ‘bakan’ olmayı beklediği halde bakan yapılmamıştır. Bir gün biraz hayal kırıklığı, biraz öfkeyle Adnan Menderes’in huzuruna çıkıp sormuş: “Sayın başbakanım, bakanlarınızı neye göre tespit ediyorsunuz acaba?” Adnan Menderes’in cevabı da güzel bir espri olarak o günlerde uzun zaman dillerde dolaşmıştır: “Boy sırasına göre Eminciğim, boy sırasına göre…”

Yazının devamı Genç Okur’un Temmuz 2017 sayısında…