İman

İman; tasdik ve kabul etmek demektir. Allah’ın varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed’in -sallallahu aleyhi vesellem- Allah’ın peygamberi olduğuna ve Allah tarafından bildirilen tüm esaslara inanmak ve kabul etmektir.

Genç Okur - Anlamın Anlamı

Anlamın Anlamı / Sulhi Ceylan

 

  1. İman nedir?

İman; tasdik ve kabul etmek demektir. Allah’ın varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed’in -sallallahu aleyhi vesellem- Allah’ın peygamberi olduğuna ve Allah tarafından bildirilen tüm esaslara inanmak ve kabul etmektir. Bu saydıklarımıza inanan kişiye mümin denir.

Mümin şeksiz şüphesiz olarak Kur’an-ı Kerim’de bildirilenlere ve Peygamber Efendimiz’in bize bildirdiği her şeye inanır ve tasdik eder. Tasdik, dil ile söyleme yani ikrar ve kalp ile kabul etmektir. İmanın esası tevhiddir ve bu “La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah” cümlesiyle ifade edilir.

İman kelimesinin kökü “emn”dir ki kişinin huzura ulaşması ve her türlü korkulardan azade olması anlamına gelir. İşte insan, Allah’a iman etmesi yani inanması sonucu huzura kavuştuğu gibi tüm korkulardan da kurtulur. Çünkü iman sayesinde insan bu dünyanın geçici olduğunu, öldükten sonra bir hayat olduğunu bilir ve yaratılmış olduğunu idrak eder.

İman eden kişi, kendisini güvene eriştirdiği gibi etrafına da güven verir. Her an kendini gören ve gözeten bir Rabbi olduğunu bilen kişi bu güveni sürekli hisseder. Başkalarına kötülük yapamaz, çünkü Allah’ın onu gördüğünün bilincindedir.

Yazının devamı Genç Okur’un Temmuz 2017 sayısında…