Yavuz Sultan Selim Han Küpe Taktı mı?

Yavuz Sultan Selim Han, Osmanlı Devleti’nin dokuzuncu padişahı, İslâm âleminin seksen sekizinci halifesidir...

Genç Okur - Tozu Alınmış Tarih

Tozu Alınmış Tarih / M. Emin Oyar

 

Öncelikle biraz Yavuz Sultan Selim Han’dan bahsedelim. Yavuz Sultan Selim Han, Osmanlı Devleti’nin dokuzuncu padişahı, İslâm âleminin seksen sekizinci halifesidir. Babası Sultan II. Bayezid Han, annesi Gül Bahar Hatun’dur. Mısır Seferi’ne çıkıp Memlük Devleti’ne son verdikten sonra kutsal emanetlerle birlikte halifeliği de devralmıştır. Böylelikle İslâm âleminin ilk Türk halifesi olmuştur.

Osmanlı Devleti’nin sınırlarını özellikle doğuya ve güneye doğru genişleten Yavuz Sultan Selim Han’ın saltanatı kısa sürmüştür. Ama bu sekiz senelik kısa saltanatı süresince Osmanlı Devleti sınırlarını yaklaşık 2,5 kat genişletmiş ve oğlu I. Süleyman’a yani Kanuni Sultan Süleyman Han’a muhteşem bir miras bırakmıştır.

Yavuz Sultan Selim Han’dan kısaca bahsettikten sonra gelelim küpe meselesine… Soruyu şıp diye cevaplamadan evvel malum tabloyu ele alalım. Yavuz Sultan Selim’e ait olduğu düşünülen tablo, Avrupalı bir ressam tarafından yapılmıştır; ama ressamın kim olduğu bilinmemektedir. Kim olduğu çok da önemli değil zaten. Bu tabloda Yavuz Sultan Selim Han; inci küpeli, madalyonlu ve taçlı olarak resmedilmiş. Şimdi bu konudaki iddialarla meseleye biraz derinlik getirelim.

Yazının devamı Genç Okur’un Haziran 2017 sayısında…