Dünyayı Etkileyen Müslüman Bilim Adamı: el-Bîrûnî

973 yılında bugünkü Özbekistan toprakları olan Harezm’de dünyaya geldi. İlk eğitimini büyük matematik ve gök bilimi hocası ve aynı zamanda hükümdarın ailesinden olan Ebu-Nasr Mansur’dan aldı...

Müslüman Bilim Adamları / İbrahim Halil Aslan

 

973 yılında bugünkü Özbekistan toprakları olan Harezm’de dünyaya geldi. İlk eğitimini büyük matematik ve gök bilimi hocası ve aynı zamanda hükümdarın ailesinden olan Ebu-Nasr Mansur’dan aldı. Hükümdar Gazneli Mahmud, Hindistan’a giderken Birûnî’yi de yanına aldı ve bu seyahat sonrasında Birûnî 13 yıl boyunca Hindistan’da yaşadı. Batı dünyasında Alberuni ve Aliboron isimleriyle tanınır.

 

Bir çağa ismini veren dâhi

Müslüman Bilim Adamları birbirinden önemli çalışmalar yapmıştır. Her birinin ortaya koyduğu bilimsel yaklaşım, yenilik ve gelişme ayrı ayrı özeldir. Ancak içlerinde bazıları tarihe adını ‘dâhi’ olarak yazdırmış ve ister istemez farklı ve özel bir yer edinmiştir. El-Bîrûnî de bunlardandır. Bugün adına üniversiteler açılan, sempozyumlar düzenlenen bu büyük bilgin sadece İslâm topraklarında değil; batı medeniyetinin yaşadığı coğrafyalarda da meşhur olmuş, eserlerinden faydalanılmış ve saygı görmüştür. Bîrûnî’yi bu kadar öne çıkaran dehası sayesinde yaşadığı çağa ‘Bîrûnî Çağı’ adı verilmiştir.

Yazının devamı Genç Okur’un Haziran 2017 sayısında…