Kartal Yuvası: Arnavutluk

Balkanların batısında, Adriyatik Denizi’ne kıyısı olan bir ülke Arnavutluk. Dünyada Türkler dışında herkes buraya “Albania” der...

Genç Okur - İslâm Coğrafyası

İslâm Coğrafyası / Taceddin Aslan

 

Balkanların batısında, Adriyatik Denizi’ne kıyısı olan bir ülke Arnavutluk. Dünyada Türkler dışında herkes buraya “Albania” der. Arnavutlar ise ülkelerine “Shqipëria (Şipirya)”, kendilerine de “Şikeptar” diyorlar. Şipirya Arnavutçada “Kartal yuvası” manasına geliyor. Nitekim bayraklarında kırmızı zemin üzerinde çift başlı kartal bulunur. Bayraklarındaki kartalın çift başlı oluşu ülkenin güneyinde ve kuzeyinde ayrı ayrı konuşulan iki farklı lehçeyi temsil etmesindendir.

Başkenti Tiran olan ülkenin en önemli şehirleri arasında Berat, İşkodra ve Kruya şehirleri bulunur. Bazılarının Arnavutluk’u geçmişinden koparma çabalarına rağmen ecdadın izlerini ülkenin birçok yerinde görmek mümkün.

 

Lisanları

Arnavutça, Hint-Avrupa dil ailesinden olmasına rağmen Avrupa dillerinden tamamen farklıdır. Arnavutlar, yüzyıllarca Avrupa’da yaşadıkları halde dil kültürlerini korumayı başarabilmişler.

 

Tarihi

İslâmla müşerref olmadan evvel Roma İmparatorluğu ve Venediklilerin elinde bulunan Arnavutluk, 1417’de başlayan ve 1501’de tamamlanan fetihler silsilesiyle Osmanlı topraklarına dahil oldu. Bununla beraber Arnavutluk halkı özellikle tasavvufun etkisiyle hızlı bir biçimde müslümanlaştı. Osmanlı’ya Yemen Fatihi Sinan Paşa, Köprülü Mehmed Paşa gibi büyük devlet adamları kazandırdı. 1912’ye, Balkan savaşlarına kadar yaklaşık beş asır boyunca Osmanlı toprağı olarak kaldı. Hüznünü bugün dahi içimizde duyduğumuz Balkan Savaşları sonrasında, Balkanlarda Osmanlı’dan ayrılan son ülke oldu.

Yazının devamı Genç Okur’un Nisan 2017 sayısında…