Botaniğin Babası: Ebû Hanife Dinaverî

Botanik ilmi insanoğlunun doğayı keşfetme çabaları içerisinde en kayda değer alanlardan biridir. Bu ilim sayesinde yüzyıllardır ilaç yapabiliyor, fosillere bakarak tarih hakkında fikir edinebiliyor, atmosferin gaz dengesini anlayabiliyor ve daha birçok hayati sonuçlar elde edebiliyoruz.

Genç Okur - Müslüman Bilim Adamları

Müslüman Bilim Adamları / İbrahim Halil Aslan

 

Botanik ilmi insanoğlunun doğayı keşfetme çabaları içerisinde en kayda değer alanlardan biridir. Bu ilim sayesinde yüzyıllardır ilaç yapabiliyor, fosillere bakarak tarih hakkında fikir edinebiliyor, atmosferin gaz dengesini anlayabiliyor ve daha birçok hayati sonuçlar elde edebiliyoruz. Bu ilmin ortaya çıkışı ise günümüzden çok eski bir tarihe dayanıyor. İlk olmasa da bu alandaki en kapsamlı çalışmayı yapan kişi 9. yüzyıl Müslüman Bilim Adamlarından Dinaverî’dir.

 

Dinaverî kimdir?

Dinaverî, bugünkü İran topraklarında bulunan Dinaver bölgesinin Kirmanşah şehrinde dünyaya gelmiştir. Henüz küçük yaşlarında İsfahan’a giderek astronomi, matematik ve mekanik eğitimi almış daha sonra da Kufe ve Basra’ya giderek filoloji (dil bilimi) ve şiir eğitimi almıştır.

Yazının devamı Genç Okur’un Nisan 2017 sayısında…