Tarih Çizelgesinde Bir Cevher: el-Kindî

Genç Okur - Müslüman Bilim Adamları

Müslüman Bilim Adamları / İbrahim Halil Aslan

 

Bilim tarihçileri, müslüman bilim adamlarının aynı anda birden fazla alanda çalışmış olmaları hakkında halen farklı teoriler ortaya atmaktadır. Buna rağmen yüzlerce yıl önce yaşamış bu insanların, bir yandan hekimlik yaparken diğer yandan astronomi cetveli hazırlamalarına tatmin edici açıklama bulamamışlardır. Hele ki günümüz bilim insanlarıyla kıyaslandığında çok sayıda eser kaleme almış olmaları  -ki bugün çok büyük imkânlar olmasına rağmen- hayret vericidir. Bu hayreti uyandıran ve aradan geçen yüzyıllara rağmen saygınlığını koruyan bilim adamlarından biri de el-Kindî’dir.

 

Hayatı

Kindî, 801 yılında Vasıt şehrinde doğmuş ve 873 yılında vefat etmiştir. İlk eğitimini Basra’da almış, devamında ise Bağdat’ta zamanın büyük âlimlerinin yanında tahsil görmüştür. Kendisini tanıyan herkesi hayran bırakan bir zekaya sahip olan Kindî; matematik, geometri, astronomi, fizik, mantık, felsefe, tıp ve musiki ilimlerini tahsil etmiştir. Bu alanlarda 241 kitap yazmıştır.

Yazının devamı Genç Okur’un Ocak 2019 sayısında…