Melekler

Genç Okur - Anlamın Anlamı
  1. Melek nedir?

 

Sözlükte haberci, elçi, güç ve kuvvet, iktidar sahibi, tasarruf gibi anlamlara gelen melek kelimesinin çoğulu ‘melaike’dir. Melekler Allah Teâlâ tarafından yaratılmış latif varlıklar olup kendilerine verilen görevleri harfiyen yerine getiren, cinsiyetleri olmayan, Allah’a sorgusuz itaat eden nurânî varlıklardır. Meleklere inanmak imanın şartlarından olup Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “Peygamber, Rabbinden kendisine ne indirildiyse ona iman etti. Müminlerin hepsi de Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler.” (Bakara / 285)

 

  1. Meleklerin özellikleri nelerdir?

Melekler nurdan yaratılmış varlıklar olup erkeklik ve dişilikleri olmadığı için evlenmez ve çoğalmazlar. Verilen ilahi emirleri yerine getiren, son derece güçlü, itaatkâr, Allah Teâlâ’nın kâinata kendileri vasıtasıyla müdahale ettiği varlıklardır.

Melekler yemez ve içmezler, büyük ve küçük günahlardan korunmuşlardır ve bir an bile Allah’ın emirlerinden dışarı çıkmazlar. İnsan suretine girebilirler. Nitekim Peygamber Efendimize-sallallahu aleyhi ve sellem-, Hz. Meryem’e ve Hz. İbrahim’e insan suretinde görünmüşlerdir.

Melekler Hz. Âdem’den önce yaratılmış olup sayıları çok fazladır. Bir anda çok uzak yerlere gidebilirler, kanatları vardır ama kanatlarının nasıl olduğuna dair bilgimiz yoktur. Yorulmazlar ve yaşlanmazlar. Gözle görünmeyecek kadar latiftirler.

Yazının devamı Genç Okur’un Aralık 2018 sayısında…