Gelir Getiren Taş

Genç Okur - Hazırcevap Adamlar

Hazırcevap Adamlar / Sedat Bayraklı

 

19.yüzyıl şairlerinden olan Gaziantepli Hasırcızade Mehmet Ağa, yaşadığı dönemde şairliği kadar nüktedan kişiliğiyle de şöhret sahibiymiş. Dönemin ünlü devlet adamlarından olan Fuat Paşa ile de tanışıklığı varmış. Bir gün Fuat Paşa ile görüştüğü sırada, gözü paşanın parmağındaki yüzüğe takılmış. Durumu anlayan Fuat Paşa’yla aralarında şöyle bir konuşma geçmiş:

 

– Taşına mı bakıyorsunuz?

– Dikkatimi çekti de paşam.

– Elmastır.

– Peki, bu taşın size ne faydası var, bir gelir getirir mi?

– Yüzükteki taşın sahibine ne getirisi olur ki Mehmet Ağa?

– Öyle demeyin paşam, bu fakirin de babadan kalma iki taşı var. Senede 100 altın getirirler.

– Ne taşıymış bunlar böyle?

– Değirmen taşı paşam.

Devamı Genç Okur’un Aralık 2018 sayısında…