Emperyalizm Akımı ABD’ye Uğrarsa

Genç Okur - Tozu Alınmış Tarih

Tozu Alınmış Tarih / Muhammet Emin Oyar

 

ABD, yaptığı yağma ve soykırımlarla kıtanın dışına çoktan taşmıştı. Aynı familyadan olan Avrupalı devletlerin yeni icadı sömürgecilik ise ABD tarafından havada kapıldı. Neticede bu sistem, ileri teknoloji bir yağma ve soykırım faaliyetinden başkası değildi. Dünya parsel parsel paylaşılırken Amerika’nın uzak kalması beklenemezdi zaten. Kan dolu kollarını sıvayarak o da hemen işe koyuldu!

 

Emperyalizmin nedenleri

Batılıları emperyalizm düşüncesine iten en büyük etken ekonomiydi. Nüfus artıyor, endüstrileşme hızlanıyor ve ortaya pazar ihtiyacı çıkıyordu. Emperyalizm düşüncesinin bir diğer önemli sebebi ise siyasiydi. Devletler, uydu ülkeler ele geçirerek kendi topraklarından uzak bölgelerde hâkimiyet kuruyorlardı. Bu da rekabeti arttırıyordu. Dinî ve ahlâki nedenleri de vardı emperyalizm düşüncesinin. Bazı kiliseler Hıristiyanlığı yaymayı kendine ödev olarak belirlemişti. Kendi inancına göre masumane bir faaliyet gerçekleştirenler olsa da onların arkasındakiler dini kullanarak ülkeleri sömürme derdindeydiler.

Yazının devamı Genç Okur’un Ocak 2019 sayısında…