Astronom Kardeşler: Benî Mûsâ

Genç Okur - Müslüman Bilim Adamları

Müslüman Bilim Adamları / İbrahim Halil Aslan

 

İslâm bilim tarihinde keşiflerin ve icatların yapıldığı en parlak dönemler sekizinci, dokuzuncu ve onuncu yüzyıllardır. Bu çağlarda eski Yunan ve Mısır’a ait bilim kitapları hızla tercüme edilmiştir. Buradan elde edilen bilgiler incelenmiş, yeniden ölçümler yapılmış, yanlış veriler düzeltilmiş ve her geçen gün bilim sahasında yeni gelişmeler ortaya konmuştur. Özellikle astronomiye, hükümdarlar ve halifeler de büyük ilgi duymuştur. Bu sayede bilim adamları devletin en üst kademeleri tarafından himaye edilmiş, yaptıkları çalışmalara göre maaş ve hediyelerle taltif edilmiş ve kendilerine çalışmaları için fiziki ortamlar hazırlanmıştır. Bu devirde astronomi alanında yetişen bilim adamlarından üçü Benî Mûsâ diye tanınmış Muhammed, Ahmed ve Hasan adlı üç kardeştir.

 

Hayatları

Benî Mûsâ aralarında az yaş farkı olan üç kardeşti. Babaları Mûsâ b. Şakir vefat ettikten sonra bu üç kardeşi, Abbasi halifesi Me’mun himayesine almıştı. Halife Me’mun, dönemin büyük astronomlarından Yahya b. Ebû Mansur’a emanet ettiği bu üç kardeşin en güzel şekilde yetişmesi için özen göstermiş ve eğitimleriyle bizzat ilgilenmiştir. Beytülhikme’de beraber eğitim alan ve ileriki yıllarda birlikte çalışan Benî Mûsâ, yaptıkları araştırmalarla birbirlerini tamamlamışlardı. Bu yüzden bu üç kardeşin hayatını ve çalışmalarını ayrı ayrı incelemek yerine birlikte ele almak, astronomiye yaptıkları katkıyı daha iyi anlamamızı sağlayacaktır.

Yazının devamı Genç Okur’un Aralık 2018 sayısında…