Gök Sultan – 2. Abdülhamid Han’ın Şahsiyeti, Devlet Adamlığı ve Hilafet Siyaseti

Genç Okur - Kitap Kulübü

Kitap Kulübü / Mustafa Yıldız

 

Sultan Abdülhamid Han’ın vefatının yüzüncü yılında çok kıymetli eserlerle tanışma bahtiyarlığına eriştik. Hünkâr hazretlerinin şahsiyetini, dehasını ve icraatlarını farklı açılardan görebileceğimiz geniş bir külliyattan artık söz edebiliriz. Bütün bunların, bir çeşit vefa borcu hüviyetini taşıdığını da belirtmek gerek… Çünkü sultan, ideolojik birtakım hesaplara kurban edilmiş büyük bir şahsiyetti. Bu acı tabloya rağmen onun bir devlet adamı olarak duruşu, çağın her yönden anlaşılması açısından, bir asır boyunca bizlere rehberlik etmişti. Diyebiliriz ki her geçen gün, İslâm coğrafyasında gerçekleşen her bir hadise Sultan Abdülhamid Han’ın haklılığını ve isabetliliğini biraz daha parlatmıştı. Buna daha fazla kayıtsız kalmak, hem tarihe hem de toplumsal vicdana sığmazdı.

Operasyon 1915 ve Darbe 1878 romanlarıyla Abdülhamid Han dönemine ve siyasetine kapı aralayan Ozan Bodur, romanlarına kaynaklık eden çalışmalarını yeni kitabında bir araya getirdi. İki cilt olarak yayıma hazırlanan ve ilk kitabı geçtiğimiz günlerde okurlarıyla buluşan Gök Sultan, Hünkâr hazretleri hakkında hazırlanmış özel bir biyografik çalışma. Sultanın doğumu, şehzadelik yılları, veliaht oluşu, tahta çıkışı, muhalefetle mücadelesi, hilafeti ve ailesi kitabın bölümlerini oluşturuyor. O dönemde Osmanlı topraklarında ve uluslararası arenada cereyan eden hadiselerin eserde ağırlıklı olarak yer alması ise okura şu mesajı veriyor: Sultan Abdülhamid Han’ın şahsiyeti aslında Osmanlı Devleti’nin şahsiyetidir. Sultanın mücadelesi, devletin mücadelesidir. Sultanın sonu ise mutlaka devletin sonu olacaktır!

Okunması kolay, anlaşıldığında belki de üç asırlık bir hikâyenin anlaşılacağı bu kıymetli eser Eşik Yayınlarından çıktı.