Derdin Derdimizdir Hesiod

Genç Okur - Viraj

Viraj / Aydoğan K

 

2700 yıl önce, “Günümüz gençleri öyle umursamaz ki ileride ülke yönetimini ele alacaklarını düşündükçe umutsuzluğa kapılıyorum. Bizlere, büyüklere karşı saygılı olmayı, ağırbaşlı davranmayı öğretmişlerdi. Şimdiki gençler kuralları boş veriyorlar. Çok duyarsızlar ve beklemesini bilmiyorlar” diyen, toprağı bol olasıca Eski Yunan dönemi şairlerinden Hesiod bugünleri görse “Beni mezarıma geri sokun!” diye çırpınırdı herhalde.

Aradan bunca zaman geçmiş, hiç mi bir şey değişmez? Değişmiyor işte. Gençlerin bugünkü hallerine bakıp sorumluluğu atıp kaçtığımız sosyal medya, cep telefonu 2700 yıl önce olmadığına göre; X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı, K kuşağı gibi açıklamalar o dönem için bir anlam ifade etmediğine göre, o zamanki gençleri ‘duyarsız’ yapan şeylerin başka bir sebebi ya da ana sebebin farklı olduğunu söyleyebiliriz. O sebep her ne ise yüzyıllar geçse de kullanılan araç-gereç değişse de içinde yaşanılan toplum farklı olsa da sonuç değişmemiş. Gençler her zaman bir problem olmuş. Saygılı davranma, kurallara uyma, duyarlı olma gibi temel insani özellikleri kazanma evresinde, büyüklerin canlarını sıkmaya devam etmişler.

Genç/ergen olmanın verdiği ‘duyarsız’ olma durumu bundan sonraki nesillerde de süreceğe benzer. 2700 yıl sonra bu yazıyı okuyan ve bir dergi için makale yazması gereken biri olursa, muhtemelen “Hesiod’dan Aydoğan K’ya, ondan da bu zamana kadar hiç mi bir şey değişmez arkadaş!” diye kafasını duvarlara vurabilir.

Yazının devamı Genç Okur’un Aralık 2018 sayısında…