Amerika’nın Kıta Dışına Taşan Eşkıyalığı

Genç Okur - Tozu Alınmış Tarih

Tozu Alınmış Tarih / Muhammet Emin Oyar

 

ABD bulunduğu kıtada insanlara zulmederek topraklarını genişletmiş ve bir süre sonra o kıta kendisine dar gelmeye başlamıştı. Durmak bilmeyen bu saldırgan tavır ABD’yi kıta dışında yeni arayışlara sürükledi. İşte o andan itibaren çeşitli bahanelerle Pasifik’in güneyinden Afrika’ya, Akdeniz’den Çin kıyılarına kadar birçok bölgede kan ve gözyaşı akıtarak kirli emellerini gerçekleştirmeye başladılar.

 

Kanlı bilimsel çalışmalar

1838’de Güney Pasifik’teki birçok bölgede bilimsel araştırma bahanesiyle oluk oluk kanlar akıtıldı. Fiji, Samoa ve Drummond Adaları’nda yapılan sözde bilimsel araştırmalar esnasında yüzlerce insan katledildi ve köyler yakıldı. Tabi bu bölgeleri sömürgeleştirmeyi de ihmal etmediler.

 

Kanal oyunu

Panama henüz Kolombiya’dan ayrılmadan önce ABD oraya göz dikmişti. Oradan kanal açıp iki okyanusu birleştirmeyi planlıyorlardı. Bunun için 1846’da bu bölgeye çok sayıda birlik gönderdiler ve sonrasında Panama’nın Kolombiya’dan ayrılmasına neden oldular. Daha sonra da bölgeyi sömürmeye başladılar.

 

Uzak doğu ticaretine darbe

Amerika o dönemlerde Japonya’ya da göz dikmişti. Amerikan donanması çok kez Japon ticaret gemilerini taciz etmiş ve sonunda Japonları acımasız bir ticaret anlaşmasını imzalamaya zorlamışlardı.

Amerika, İngilizler gibi afyon ticaretine de başlamıştı. Özellikle Çin halkını zehirliyorlardı. Çin bu gidişata dur demek isteyince büyük bir savaş patlak verdi. 1840-1842 yılları arasında Çin ile İngiltere arasındaki Afyon Savaşları sonucunda Çin, İngilizlere kapitülasyonlar vermek zorunda kaldı. Her delikten çıkan Amerika da benzer hakları talep etti. Amerika’nın bu talebine karşı çıkamayan Çin’de uyuşturucu bağımlılığı giderek artmaya başladı.

Yazının devamı Genç Okur’un Aralık 2018 sayısında…