Yahya Kemal’in İstanbul’u ve Devamı – Sadettin Ökten – Ötüken Neşriyat

Genç Okur - Kitap Kulübü

Kitap Kulübü / Mustafa Yıldız

İstanbul bir şehirdir, evet, ama herhangi bir şehir değildir. Şehirlerin anasıdır, sultanıdır . Ecdadın rüyası, gözbebeğidir. Her milleti kucaklayan, kuşatan bir merhamet diyarıdır. Birbirinden kopuk ve uzak duran Doğu ve Batı, İstanbul’un kucağında birleşmiştir. Sevda, hasret, güzellik, sanat, ilim, irfan, hepsi de onda en kamil derecesine erişmiştir. Bunları bilmeyen, görmeyen kişi malul sayılır fakat yine de mazur görülemez!

Prof. Dr. Sadettin Ökten hoca, büyük şair Yahya Kemal’in on dört şiirini merkeze alarak anlatıyor İstanbul’u. Semtlerini, tepelerini, camilerini değil yalnız; sesini, rengini, ahengini, dostluğunu… Şiirlerle başlayan bölümler şiirin şerhi sayılabilecek metinlerle sürdürülüyor. Kitabın isminde yer alan “devamı” ifadesi, İstanbul’un süreç içerisinde nasıl dönüştüğüne dair Sadettin Ökten hocanın şahitliğine işaret ediyor. Belki de en acı tarafı bu! Çünkü eğer Yahya Kemal’in şiirini şerh ettiği gibi hocanın metinleri de şerh edilse ortaya büyük bir hüzün çıkardı. Fakat buradan eserin bir ağıt kitabı olduğu da anlaşılmasın. İstanbul’a dair ne varsa, İstanbul neleri sinesinde barındırıyorsa onları içeriyor bu güzel eser. Tarihi, güzellikleri, incelikleri, efsunu… Yani ancak gören gözlerin İstanbul’u.

Bir şehre nasıl bakılır görmek isteyenlerin hiç gecikmeden okuması gereken bir eser Yahya Kemal’in İstanbul’u ve Devamı.

Yazının devamı Genç Okur’un Nisan 2019 sayısında…