Tabuları Yıkan Bilim Adamı: İbnü’ş-Şâtır

Genç Okur - Müslüman Bilim Adamları

Müslüman Bilim Adamları / İbrahim Halil Aslan

Alâeddin Ebü’l Hasan Ali b. İbrahim İbnü’ş-Şâtır, 1304 yılında Şam’da doğdu, 1376 yılında yine Şam’da vefat etti. Babasını küçük yaşta kaybedince akrabalarının yanına yerleşti. Ali b. İbrahim b. Şâtır adlı bir yakınından Matematik ve Astronomi üzerine temel seviyede eğitim aldı. On yaşına geldiğinde artık bu ilimlerde derinleşmek için Mısır’a seyahat etti. Günümüz şartlarına göre düşününce, hem yolculuk hem de bir ilimde uzmanlaşmak için yaşının küçük olması ilginç bir durumdur. Ancak eğitimin okuldan ziyade icazet yoluyla bir âlimden öğrenildiği çağlar için anlaşılabilir hatta normal sayılabilir.

Yazının devamı Genç Okur’un Nisan 2019 sayısında…