Balkanların Kavşak Noktası: Kosova

Genç Okur - İslâm Coğrafyası

İslâm Coğrafyası / Tacettin Aslan

 

Adını bazı rivayetlere göre Slav dillerinde “kara tavuk” anlamına gelen“kos” kelimesinden aldığı söylenen Kosova; Makedonya, Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan’a olan komşuluklarıyla Balkanlar’ın tam merkezinde yer alıyor. Başkenti Priştine olan ülkede Arnavutça ve Sırpça resmi dil olarak kabul ediliyor. Kosova bayrağı, mavi arka plan üzerine 6 beyaz yıldız ve onun altında bulunan sarı renkli Kosova haritasından oluşuyor. 6 yıldız ülkede yaşayan 6 etnik grubu (Arnavutlar, Sırplar, Türkler, Boşnaklar, Goralılar ve Romanlar) temsil ediyor. Sırbistan’dan bağımsızlığını ancak 2008 yılında uzun bir mücadele neticesinde kazanmış olan ülkenin bugün henüz Birleşmiş Milletler düzeyinde tanınırlığı yok.

 

Tarihi

Tarih içerisinde birçok küçük krallığın ardından Roma İmparatorluğu’nun hâkim olduğu bu bereketli topraklar, imparatorluğun ikiye ayrılmasıyla Doğu Roma İmparatorluğu sınırları içerisinde yer aldı. Bu süreç içerisinde başlayan Slav akınları bölgenin geleceğini şekillendirdi. Osmanlı Devleti’nin 14. yüzyılda başlattığı akınlara kadar bölge çeşitli Bulgar ve Sırp hanedanlarının yönetimi altında kaldı.

Bugünkü Kosova topraklarının kesin olarak İslâm hâkimiyetine girmesi ise 1389’da gerçekleşen ve Sultan Murad Hüdavendigâr’ın da şehit düştüğü meşhur 1. Kosova Savaşı iledir. Yukarıdaki tarihten de anlaşılacağı üzere Kosova bölgesi, İstanbul’dan çok daha önce İslâm ile müşerref olmuş ve Osmanlı egemenliğine girmiştir. Fetret devrinde Kosova toprakları Osmanlı hâkimiyetinden çıksa da kısa bir süre sonra Osmanlı Devleti’nin bütün Sırbistan topraklarını fethetmesiyle tekrar eski statüsünü kazanmıştır.

Yazının devamı Genç Okur’un Şubat 2019 sayısında…